=> -Ҥ => ͤ: ga-nok ѹҤ 13, 2018, 10:49:08 AM

ǻйԴԡ 24
ԷԹѹش
͡鹹 ҧԴԴ- ͡ ͡鹨չ ͡ ͡ѹ
͡ ͡ԧ ͡Թ ͡Ի ͡ ͡ѹ
͡ѧ ͡´(ҹ) ͡ ͡ ͡⨹ ҡԹѰ


Ǣ: ԷԹչ͹ѹҤ 2562
Ǣ: ga-nok ѹҤ 13, 2018, 10:49:08 AM
ѹҤ 2562
1***  1*2*6
2***  0*2*3
3***  3*5*5
4***  4*5*8
5***  3*4*5
6***  0*2*6
7***  0*2*6
8***  1*4*5
9***  1*2*4
10**  2*3*8
11**  3*4*5
12**  5*6*7
13**  1*2*9
14**  1*7*8
15**  1*3*5
16**  1*2*5
17**  3*5*8
18**  1*4*5
19**  4*5*8
20**  4*6*8
21**  1*3*7
22**  0*1*9
23**  2*5*6
24**  0*4*8
25**  2*4*7
26**  1*5*8
27**  1*6*9
28**  0*2*7
29**  2*5*8
30**  2*5*8
31**  3*8*9[/b][/color]


b]͹ Ȩԡ¹  2562
1== 2*3*6
2== 1*2*8
3== 1*5*8
4== 2*6*9
5== 3*4*8
6== 1*4*6
7== 1*5*8
8== 0*1*9
9== 2*6*7
10= 0*1*5
11= 2*4*9
12= 1*3*6
13= 1*4*5
14= 5*8*7
15= 0*1*6
16= 3*7*9
17= 1*2*8
18= 2*3*7
19= 3*5*7
20= 1*4*5
21= 3*5*6
22= 6*8*9
23= 0*3*4
24= 1*2*7
25= 1*2*5
26= 0*3*4
27= 2*4*8
28= 5*6*8
29= 1*3*6
30= 0*2*7
ԷԹչ͹Ҥ 2562
1 Ҥ 2562   2-3-8
2 Ҥ 2562   1-4-6
3 Ҥ 2562   0-5-8
4 Ҥ 2562   1-2-9
5 Ҥ 2562   2-5-8
6 Ҥ 2562   1-5-6
7 Ҥ 2562   1-2-4
8 Ҥ 2562   3-6-8
9 Ҥ 2562   1-4-6
10 Ҥ 2562   2-5-9
11 Ҥ 2562   1-5-6
12 Ҥ 2562   2-4-7
13 Ҥ 2562   1-7-9
14 Ҥ 2562   1-2-8
15 Ҥ 2562   0-1-3
16 Ҥ 2562   1-4-6
17 Ҥ 2562   1-3-6
18 Ҥ 2562   1-6-9
19 Ҥ 2562   1-3-7
20 Ҥ 2562   1-3-6
21 Ҥ 2562   3-5-7
22 Ҥ 2562   3-5-6
23 Ҥ 2562   1-4-8
24 Ҥ 2562   0-5-8
25 Ҥ 2562   1-6-8
26 Ҥ 2562   3-7-9
27 Ҥ 2562   0-1-6
28 Ҥ 2562   0-2-5
29 Ҥ 2562   3-5-6
30 Ҥ 2562   1-4-6
31 Ҥ 2562   3-5-8
ԷԹչ ͹ѹ¹ 2562
1  ..  1-5-6
2  ..  1-3-6
3  ..  0-3-9
4  ..  1-5-8
5  ..  3-5-8
6  ..  1-6-7
7  ..  0-4-7
8  ..  0-1-8
9  ..  2-5-6
10  ..  3-6-8
11  ..  0-2-6
12  ..  3-5-6
13  ..  2-4-6
14  ..  3-7-9
15  ..  1_5-9
16  ..  1-2-7
17  ..  3-5-7
18  ..  2-4-6
19  ..  3-4-5
20  ..  1-2-6
21  ..  1-2-7
22  ..  1-5-8
23   .  0-2-3
24  ..  0-5-8
25  ..  4-5-9
26  ..  5-6-8
27  ..  1-2-9
28  ..  0-7-8
29  ..  1-3-6
30  ..  0-2-6
ԷԹչ͹Ҥ
1  .. 2562  =  2-3-8
2  .. 2562  =  1-4-6
3  .. 2562  =  0-5-8
4  .  2562  =  1-2-9
5  .. 2562  =  2-5-8
ԷԹչ͹ ԧҤ 2562
1 ԧҤ 2562   0-3-5
2 ԧҤ 2562   2-4-6
3 ԧҤ 2562   0-7-9
4 ԧҤ 2562   1-6-7
5 ԧҤ 2562   1-2-5
6 ԧҤ 2562   3-4-5
7 ԧҤ 2562   4-5-6
8 ԧҤ 2562   1-5-6
9 ԧҤ 2562   4-6-9
10 ԧҤ 2562   4-7-9
11 ԧҤ 2562   1-3-5
12 ԧҤ 2562   2-5-5
13 ԧҤ 2562   3-5-8
14 ԧҤ 2562   1-4-5
15 ԧҤ 2562   3-5-9
16 ԧҤ 2562   2-5-6
17 ԧҤ 2562   2-7-8
18 ԧҤ 2562   1-3-5
19 ԧҤ 2562   2-5-7
20 ԧҤ 2562   0-3-8
21 ԧҤ 2562   1-4-5
22 ԧҤ 2562   3-5-9
23 ԧҤ 2562   0-1-9
24 ԧҤ 2562   2-5-7
25 ԧҤ 2562   1-4-6
26 ԧҤ 2562   0-2-8
27 ԧҤ 2562   3-4-8
28 ԧҤ 2562   3-4-5
29 ԧҤ 2562   0-5-8
30 ԧҤ 2562   6-8-9
31 ԧҤ 2562   2-7-9ԷԹչ͹áҤ 2562      
ѹ 1   =   2-4-9
ѹ 2   =   3-7-8
ѹ 3   =   0-4-8
ѹ 4   =   1-5-8
ѹ 5   =   1-6-9
ѹ 6   =   0-7-8
ѹ 7   =   1-2-4
ѹ 8   =   2-3-6
ѹ 9   =   2-3-7
ѹ 10   =   3-4-6
ѹ 11   =   0-5-8
ѹ 12   =   1-4-6
ѹ 13   =   1-5-7
ѹ 14   =   1-3-6
ѹ 15   =   2-4-5
ѹ 16   =   3-6-7
ѹ 17   =   2-4-8
ѹ 18   =   3-3-6
ѹ 19   =   1-3-9
ѹ 20   =   2-7-9
ѹ 21   =   1-4-6
ѹ 22   =   0-2-3
ѹ 23   =   0-3-8
ѹ 24   =   2-4-8
ѹ 25   =   3-8-9
ѹ 26   =   1-6*9
ѹ 27   =   2-5-6
ѹ 28   =   0-1-6
ѹ 29   =   2-5-8
ѹ 30   =   1-3-8
ѹ 31   =   4-4-9ԷԹչ͹Զع¹ 2562
      
01   =   2-7-8
02   =   1-2-6
03   =   2-5-9
04   =   1-3-8
05   =   4-5-9
06   =   5-7-8
07   =   1-3-6
08   =   3-7-8
09   =   1-7-9
10   =   2-4-8
11   =   2-3-8
12   =   1-4-6
13   =   2-5-8
14   =   0-1-6
15   =   2-3-7
16   =   1-3-7
17   =   2-7-9
18   =   2-3-8
19   =   0-4-5
20   =   3-5-6
21   =   1-3-6
22   =   2-7-9
23   =   1-3-5
24   =   2-4-8
25   =   0-1-8
26   =   4-6-8
27   =   2-5-6
28   =   1-3-9
29   =   2-6-9
30   =   1-3-6
[/b]


ԷԹչ͹Ҥ 2562

01   ..  2562   = 1-4-6
02   ..  2562   = 0-3-7
03   ..  2562   = 1-4-6
04   ..  2562   = 2-4-7
05   ..  2562   = 1-5-9
06   ..  2562   = 0-2-7
07   ..  2562   = 0-3-5
08   ..  2562   = 4-6-8
09   ..  2562   = 3-5-9
10   ..  2562   = 1-3-6
11   ..  2562   = 2-4-8
12   ..  2562   = 1-5-7
13   ..  2562   = 0-2-8
14   ..  2562   = 3-4-9
15   ..  2562   = 3-4-5
16   ..  2562   = 0-3-8
17   ..  2562   = 1-6-9
18   ..  2562   = 1-7-9
19   ..  2562   = 0-1-4
20   ..  2562   = 2-5-7
21   ..  2562   = 0-3-9
22   ..  2562   = 4-5-8
23   ..  2562   = 5-6-8
24   ..  2562   = 2-6-8
25   ..  2562   = 0-4-5
26   ..  2562   = 1-6-9
27   ..  2562   = 1-2-7
28   ..  2562   = 3-5-6
29   ..  2562   = 4-5-9
30   ..  2562   = 0-5-8
31   ..  2562   = 1-4-6
ԷԹչ͹¹ 2562
1  .. 2562  =  2-5-7
2  .. 2562  =  0-3-7
3  .. 2562  =  2-4-8
4  .. 2562  =  3-5-6
5  .. 2562  =  1-2-9
6  .. 2562  =  0-7-9
7  .. 2562  =  1-5-9
8  .. 2562  =  0-2-4
9  .. 2562  =  3-4-8
10  .. 2562  =  4-5-8
11  .. 2562  =  0-3-8
12  .. 2562  =  1-4-5
13  .. 2562  =  2-4-7
14  .. 2562  =  1-4-6
15  .. 2562  =  0-1-2
16  .. 2562  =  3-6-9
17  .. 2562  =  1-4-5
18  .. 2562  =  2-5-9
19  .. 2562  =  1-5-6
20  .. 2562  =  0-7-8
21  .. 2562  =  1-6-7
22  .. 2562  =  2-4-8
23  .. 2562  =  3-4-8
24  .. 2562  =  2-4-9
25  .. 2562  =  0-4-5
26  .. 2562  =  1-3-9
27  .. 2562  =  2-6-7
28  .. 2562  =  1-3-8
29  .. 2562  =  2-5-6
30  .. 2562  =  1-3-4


ԷԹչ͹չҤ  2562
1 .. 2562  4-3-9
2 .. 2562  0-2-5
3 .. 2562  1-2-4
4 .. 2562  2-4-8
5 .. 2562  3-4-8
6 .. 2562  1-4-9
7 .. 2562  3-6-7
8 .. 2562  2-3-6
9 .. 2562  0-7-9
10 .. 2562  1-2-5
11 .. 2562  2-4-6
12 .. 2562  2-3-6
13 .. 2562  4-5-7
14 .. 2562  1-5-8
15 .. 2562  2-5-6
16 .. 2562  2-5-7
17 .. 2562  1-3-9
18 .. 2562  0-2-4
19 .. 2562  0-2-3
20 .. 2562  1-4-7
21 .. 2562  5-8-9
22 .. 2562  1-2-8
23 .. 2562  1-7-8
24 .. 2562  0-1-9
25 .. 2562  2-3-4
26 .. 2562  3-7-8
27 .. 2562  1-4-5
28 .. 2562  0-5-8
29 .. 2562  1-2-9
30 .. 2562  5-7-8
31 .. 2562  1-3-8
ԷԹ͹Ҿѹ 2562
1 .. 2562   0-4-8
2 .. 2562   3-5-7
3 .. 2562   1-4-6
4 .. 2562   0-3-5
5 .. 2562   1-2-3
6 .. 2562   2-5-8
7 .. 2562   5-8-9
8 .. 2562   1-5-6
9 .. 2562   2-4-7
10 .. 2562   1-4-6
11 .. 2562   2-4-9
12 .. 2562   3-5-6
13 .. 2562   4-5-9
14 .. 2562   3-5-7
15 .. 2562   1-6-9
16 .. 2562   2-4-8
17 .. 2562   1-7-9
18 .. 2562   0-2-9
19 .. 2562   3-4-7
20 .. 2562   2-4-8
21 .. 2562   0-5-8
22 .. 2562   1-5-6
23 .. 2562   2-5-9
24 .. 2562   0-1-3
25 .. 2562   2-5-8
26 .. 2562   1-3-6
27 .. 2562   2-4-8
28 .. 2562   1-5-7


ԷԹչ͹  Ҥ 2562
1   =   3-5-8
2   =   0-2-7
3   =   4-5-9
4   =   0-4-5
5   =   1-2-7
6   =   0-3-8
7   =   2-5-7
8   =   3-8-9
9   =   0-4-5
10   =   5-6-8
11   =   1-6-9
12   =   2-4-7
13   =   1-3-4
14   =   2-4-7
15   =   1-3-9
16   =   4-5-8
17   =   3-5-8
18   =   1-6-8
19   =   2-4-7
20   =   0-1-9
21   =   2-3-7
22   =   0-3-8
23   =   4-5-9
24   =   3-8-9
25   =   1-6-9
26   =   2-5-7
27   =   1-2-5
28   =   2-5-7
29   =   0-3-8
30   =   2-4-8
31   =   1-3-9Ǣ: Re: ԷԹչ͹Ҥ 2562
Ǣ: chiyo Ҥ 04, 2019, 03:36:13 AM
ͺسѺ س ga-nok ʴջ 2562 آҾç ⪤Ѻ  :074: :081: :081: :075: :081:


Ǣ: Re: ԷԹչ͹Ҿѹ 2562
Ǣ: chiyo Ҿѹ 01, 2019, 06:34:06 PM
ͺسѺչ觻ѹ, ԷԹ͹Ҿѹ 2562 Ѻ :074: :076: :081 :081: 0005: 0005:


Ǣ: Re: ԷԹչ͹Ҿѹ 2562
Ǣ: 😉❤💙❤ͧ˹❤💙❤😉 Ҿѹ 02, 2019, 04:14:37 AM
 :076: :081: :080:


Ǣ: Re: ԷԹչ͹Ҿѹ 2562
Ǣ: chiyo Ҿѹ 28, 2019, 01:25:46 PM
ͺسѺ س ga-nok ԷԹ͹ չҤ ŧ Ѻ :081: :081: 00010: :074: :076: 0005: 0005: 0005:


Ǣ: Re: ԷԹչ͹¹ 2562
Ǣ: chiyo ¹ 02, 2019, 06:55:22 AM
ͺسѺ س ga-nok չ觻ѹ ԷԹ׹ ͹¹ ŧ ⪤   :081: :081: :076: :076: :074: :074: 0005: 0005:


Ǣ: Re: ԷԹչ͹Ҥ 2562
Ǣ: chiyo Ҥ 07, 2019, 07:08:03 AM
ͺسѺ س ga-nok չ觻ѹ ⪤ Ѻ :074: :076: :076: :081: :081: :081: 0005: 0005:


Ǣ: Re: ԷԹչ͹Զع¹ 2562
Ǣ: noon Զع¹ 01, 2019, 11:07:04 AM
 :081: :081:


Ǣ: Re: ԷԹչ͹Զع¹ 2562
Ǣ: chiyo Զع¹ 03, 2019, 06:37:56 AM
ͺسѺ س ga-nok :076: 00010: :074: :081: :081: 0005: 0005: 0005:


Ǣ: Re: ԷԹչ͹ѹ¹ 2562
Ǣ: chiyo ѹ¹ 02, 2019, 07:20:44 AM
ͺسѺչ觻ѹ ԷԹչ ͹ѹ¹ ⪤ Ѻ  :074: :081: :081: :076: :080:

͹ҹ⪤

˹ʹǧҧɰ繡з ٻҾТͤ㴷 Ҵԧ ٶ١¼ô سմԹ سga-nok سѺԹسͨԹ ºPowered by SMF 1.1.21 | SMF © 2011, Simple Machines